КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Клуб Рейвън не е масова школа или училище. Ние не се стремим към количество, а към качество. Ние не искаме да се разпиляваме в много области, затова се съсредоточаваме само в едно – преподаване на английски език.

birdie6 - Copy
birdie4
Системата, която използваме, е УНИКАЛНА. Разработена е от създателя на Клуб Рейвън – Илиян Илиев. Нашите ученици не използват учебници. При нас обучението е изцяло компютърно, базирано на интерактивни методи и техники на обучение.