Защо даваме безплатен урок?

Деца, които досега не са учили в Клуб Рейвън и желаят да се запишат или просто да се запознаят с нашия начин на работа, могат да заявят безплатен урок.
Целта на урока е да се определи езиковото ниво на децата и да се предизвика техния интерес, да се почуства приятелската атмосфера в клуба.
Ние държим на мотивацията на учениците. Тя е гаранция за успех в обучението.