NGL – Life

Life е система за обучение по английски език за гимназисти и възрастни, разработена от NGL (National Geographic Learning), която покрива шест нива – от А1 (Beginner) до С1 (Advanced). Тя представлява професионално разработена учебна програма, която използва увлекателни и изпълнени с любопитни факти текстове, подкрепени богато със снимки, аудио и видео от National Geographic. Това внася “живот” в класната стая, като прави учебния процес приятен и занимателен.

Всеки един урок изгражда в учениците четирите основни езикови умения – способности за разбиране при четене и при слушане, както и способности за устно и писмено изразяване, като целта е да ги подготви за различни ситуации, в които ще им се налага да комуникират устно или писмено на английски език.

По-долу можете да разгледате електронната брошура, представяща примерен урок от учебника, а за подробна информация за системата Life можете да посетите нейния официален уебсайт: http://www.ngllife.com/.

За да се запишете за курс по системата Life, е необходимо да се свържете с нас, за да определим нивото, от което трябва да започнете обучението си: съответно от A1 до C1. Очакваме ви!