Основен Курс

Основният курс включва изучаване на лексика и граматика, както и боравене с разнообразни текстове на английски език. Благодарение на този курс децата изграждат лексикалния си запас и научават основни граматически правила, които им помагат да се изразяват правилно на езика. Работата с текстовете им помага ефективно да усвоят новата лексика и граматика, представени във всеки един урок.