Level 1А

Първото ниво е подходящо за деца, които тепърва започват да изучават английски език, тъй като то ги запознава с английската азбука, осигурява им запас от основна лексика и полага основите на тяхната езикова грамотност, като включва и базови познания по граматика. Децата посещават часове веднъж или два пъти седмично, като продължителността на занятията е 90 минути.