Level 1B

След като са натрупали базови познания по езика в първото ниво, тук учениците разширяват лексикалния си запас, като обхващат основни теми от ежедневието и се научават да боравят с основни глаголни времена. Нивото е подходящо за ученици, които искат да изградят стабилна езикова основа, върху която след това безпроблемно да надграждат нови знания и да напредват в езика. Посещенията са два пъти седмично с продължителност 120 минути.