Level 2

На това ниво от обучението си учениците увеличават запаса си от лексика, научават нови граматични форми и задълбочават познанията си по езика. Сложността на текстовете в уроците се увеличава, с което се задълбочава и способността на учениците да боравят с по-трудна материя. На този етап учениците са запознати с основните времена и техните най-чести употреби. Подходящо е за ученици, които имат добър лексикален запас и боравят добре с основните времена.