Level 3

Това ниво дава начало на едно по-задълбочено изучаване на езика, като това включва боравене с транскрипции, дефиниции на думите на английски език, изучаване на академична лексика, фонетичен и морфологичен състав на думите. Учениците боравят с по-дълги и сложни текстове и се учат сами да съставят кратки такива. Нивото е подходящо за ученици, които са средно напреднали в езика, с вече добре изградена езикова основа.