Level 4

На това ниво учениците вече са усвоили всички най-често използвани времена и разполагат с един солиден запас от лексика. Работят с дълги и сложни текстове и боравят свободно с транскрипции и дефиниции на думите на английски език. Учат се вече сами да съставят разнообразни по стил и тематика текстове. Нивото е подходящо за средно напреднали и напреднали ученици.